Villkor för partnerskap

Turritops Ebishop erbjuder möjligheten att bli partner. I utbyte mot att rekommendera Ebishop får man del av den försäljning som de kunder man bidragit till genererar. Nivån på ersättning är individuell, kontakta info@ebishop.se för med information.

Ansökan

Partnerprogrammet är under avveckling och nya ansökningar kommer inte att beviljas.

Rekommendation

De som rekommenderas måste ange den rabattkod du som partner skapar. Inköpen kopplas då till partnerkontot och kunden kopplas till rätt partner. 

Utbetalning

Utbetalning kan ske antingen mot faktura som laddas upp under Mitt Partnerskap eller via rabattkupong. Minimibeloppet för utbetalning är SEK 100.

Avslut

Turritops Ebishop förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående varning avsluta enskilda partnerskap eller hela partnerprogrammet. Utestående ersättningar betalas då ut oavsett om de uppnått minimigränsen för utbetalning. Partner kan på egen begäran till info@ebishop.se avsluta sitt partnerskap. Även då betalas utestående ersättningar ut oavsett om de uppnått minimigränsen för utbetalning.