Sera Siporax Mini

119,00 kr

Sera Siporax är ett helt biologiskt filtermaterial för alla interna och externa filtersystem och för filter till trädgårdsdammar.

Innehåller 270 g

Kvantitet
Finns i lager

För kristallklart vatten i sötvatten och saltvatten Sera Siporax Professional är en mycket effektiv, helt biologiskt filtermedium för att uppnå kristallklart vatten i akvarier eller dammar. Lämplig för alla interna, externa, trickle och filter damm. Strukturen av Sera Siporax är porer, tredimensionell och funktionell. Denna struktur möjliggör bildandet av mycket effektiva biofilmer som växer in i porerna och på sina väggar. Porerna har en idealisk storlek för att garantera långsiktig vattenflöde och leverans av bakterierna. Biofilmen bryter också ner nitrat (denitrifikation) djupt i porernas struktur där syrehalten är lägre. Inte bara nitrifierande och denitrifierande bakterier växer i biofilm av sera Siporax Professional, men även de som bryter ner organiskt material. Döende bakterier täpper därför inte till porerna utan bryts ned biologiskt. Biofilmen växer och krymper beroende på vattenföroreningar och därmed anpassar sig till kraven. sera Siporax Professional är därför den enda filtermaterial som rengör sig själv biologiskt. Porstrukturen är perfekt för bakterier. På grund av den speciella porstrukturen, används sera Siporax Professional bäst i strömmande vattnet. Det kan därför användas i filter med höga och låga flöden, och i droppfilter.

Sera
914177
7 objekt