JBL KH test

109,00 kr

Enkelt test av Karbonathårdheten i både söt- och saltvatten. Enkel att använda. 

Kvantitet
Finns i lager

Karbonathårdhetstest för söt- och saltvatten, kontroll av pH-värdets stabilitet.

JBL KH Test Set är ett lättanvänt snabbtest för bestämning av karbonathårdheten eller den syraneutraliserande förmågan i söt- och saltvatten.

Bruksanvisning:

  1. Spola igenom provröret flera gånger med vattnet som ska undersökas.
  2. Fyll röret med 5 ml av vattnet som ska undersökas, upp till markeringen, (obs! Vattenytans nedre linje måste stämma överens med markeringen).
  3. Tillsätt reagens droppvis, räkna dropparna, och skaka lätt efter varje droppe. Tillsätt reagens tills färgen växlar från blått till gult eller gulorange.
  4. En droppe tillsatt reagenslösning motsvarar 1 °dKH (tysk karbonathårdhetsgrad).
JBL
146.1050
7 objekt