Microbe-Lift Bacterial Aquarium Balancer

114,00 kr

Introducerar miljontals fördelaktiga bakterier i ditt akvariums ekosystem. De fördelaktiga bakterierna arbetar för att minska organiskt avfall på inredning, grus och filtersystem.

Kvantitet
Finns i lager

Bakterierna är naturliga, icke-patogena och kommer att minska det organiska avfallet som fisk frisätter.

Förhindrar "nytt tank syndrom"
Hjälper till att eliminera ammoniak och nitrat
Ger snabb reduktion av organiskt avfall
Hjälper till att rengöra filter, prydnadsföremål och grus

Förvaras oåtkomligt för barn
Följ anvisningarna noggrant
Undvik kontakt med hud och ögon. Om kontakt sker, spola området noggrant med kallt vatten

600-1104-100
5 objekt