JBL ProAquatest Nitrittest (NO2) refill
search
  • JBL ProAquatest Nitrittest (NO2) refill

JBL ProAquatest Nitrittest (NO2) refill

OBS! Bäst före 2024-09-30!

Nitrit Test-Set (NO2)används för att mäta och regelbundet kontrollera nitrithalten inom mätområdet 0,025-1,0 mg/liter i söt- och saltvatten
Nitrit är extremt giftigt för våra räkor och även små doser kan vara dödligt. Har du problem i ditt akvarium kan det vara tecken på nitrit.

JBL Nitrit (NO2) Test-Set används för att mäta och regelbundet kontrollera nitrithalten inom mätområdet 0,025-1,0 mg/liter i söt- och saltvatten samt i trädgårdsdammen. Ett kompensationsförfarande som utvecklats av JBL kan ge mätresultat som är exakta och tillförlitliga även om vattnet är en aning färgat som det är exempelvis vid torvfiltrering och sjukdomsbehandling.

Bruksanvisning:

  1. Spola igenom båda provrören flera gånger med vattnet som ska undersökas.
  2. Fyll båda rören med vardera 5 ml provvätska med hjälp av sprutan.
  3. Tillsätt 5 droppar reagens 1 och därefter 5 droppar reagens 2 i ett av rören.Blanda efter varje reagenstillsats genom att skaka lätt. Låt stå tills färgen utvecklats fullständigt. (ca 3 minuter).
  4. Ställ båda rören i provrörsbehållaren, röret med reagenstillsats i behållarens släta del och röret med obehandlat provvätska i behållarens skårade del.
  5. Håll behållaren, med de båda rören, på så vis att behållarens skårade del pekar mot värdena och flytta sedan runt behållaren på färgskalan tills färgen på provvätskan med reagens motsvarar färgen under blindprovet så bra som möjligt.
  6. Avläs nitrithalten i skåran på provrörsbehållaren.
JBL
146.1342
Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.