JBL ProAquatest pH test 6,0-7,6 refill
search
  • JBL ProAquatest pH test 6,0-7,6 refill

JBL ProAquatest pH test 6,0-7,6 refill

Akvarievattnet kan testas med en stor noggrannhet mellan 6,0-7,6. Mycket enkel att använda.

Innehåller endast flaskan.

Ett pH-test mellan 6,0 - 7,6 för sötvatten. Kontroll av vattnets surhetsgrad.

JBL pH Test-Set används för att exakt mäta och regelbundet kontrollera pH-värdet inom det intressanta mätområdet 6,0 - 7,6 i sötvatten och framför allt för att kontrollera och justera koldioxidtillförseln med JBL PROFLORA CO2-systemet. Ett kompensationsförfarande som
utvecklats av JBL kan ge mätresultat som är exakta och tillförlitliga även om vattnet är en aning färgat som det är exempelvis vid torvfiltrering och sjukdomsbehandling.

Bruksanvisning:

  1. Spola igenom båda provrören flera gånger med vattnet som ska undersökas.
  2. Fyll båda rören med vardera 5 ml provvätska med hjälp av sprutan.
  3. Tillsätt 3 droppar reagens 6,0 - 7,6 i ett av rören och blanda genom att skaka lätt.
  4. Ställ båda rören i provrörsbehållaren, röret med reagenstillsats ska sitta i behållarens släta del och röret med obehandlad provvätska i behållarens skårade del.
  5. Håll provrörsbehållaren, med båda rören, på så vis att behållarens skårade del pekar mot värdena och flytta sedan runt behållaren på färgskalan tills färgen, på provvätskan med reagens, motsvarar färgen under blindprovet så bra som möjligt.
  6. Avläs pH-värdet i skåran på provrörsbehållaren.
JBL
146.1306
Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.